Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Nordkapp Boats

Tryggere båtkjøp

En kort telefonsamtale eller en e-post kan gjøre båtkjøpet ditt mye tryggere.

I Securmarks database har vi titusenvis av tyverimerkede båter og båtmotorer. Disse er blitt tyverimerket direkte hos produsent eller hos én av våre 600 forhandlere i Norge og Sverige.

Informasjon om båt og båtmotor, herunder båtens CIN-nummer (skrognummer), motornummer og annen teknisk informasjon, lagres sammen med eieropplysninger i vår database. Denne er til en hver tid søkbar for blant annet politi, tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa.

Men hva har det å si for ditt båtkjøp?

Siden 1988 har en stor andel norske og svenske båter blitt Securmark-merket. Det gjør at mange bruktbåter er registrert i våre systemer. Ved søk i vår database kan vi dermed se om båten/motoren du skal kjøpe har korrekte opplysninger, eksempelvis tilhører riktig eier.

- Vår anbefaling er å gjøre et forarbeid før båtkjøpet. Det kan lønne seg, sier daglig leder i Securmark, Jostein Tveide.

Forarbeidet er å notere følgende nummer ved besiktigelse av båt/motor:

  • Båtens CIN-nummer (skrognummer). Dette nummeret viser blant annet hvilken årsmodell båten er og når den ble produsert
  • Motornummeret
  • Securmark-nummeret til båt og motor (kan ha ulikt nummer)

Har du ikke anledning til å besiktige båten/motoren (eksempelvis kjøper båt/motor fra et annet sted i landet), ber du selgeren oppgi ovennevnte informasjon til deg. Kontroller at numrene stemmer når du selv får se båten/motoren.

Har du denne informasjonen tilgjengelig når du kontakter Securmark, kan vi kvalitetssikre kjøpet. 

- Kjøp av båt er en stor investering for de fleste. Derfor tilbyr vi å bistå med en sjekk før båtkjøp. En kort telefonsamtale eller en e-post holder, så skal vi hjelpe til, sier Tveide.

MERK: Securmark oppgir ikke eierinformasjon. Vi kan kun bekrefte eller avkrefte eierskap.