Derfor bør du registrere båten i ditt navn

Ny båt som er Securmark-merket? Husk å registrere den i ditt navn.

Securmark Jesper Andersson Aktuelt 10.10.2019

I vår database har vi titusenvis av båter og båtmotorer og informasjon om eierne. Det gjør at blant annet politi, grensepoliti og tollvesen raskt kan identifisere enheter og rettmessig eier. Men de er også avhengig av at eierinformasjonen er korrekt for å blant annet kunne tilbakeføre stjålne båter og motorer.

Vår database benyttes også av redningspersonell, og riktig eierinformasjon kan være helt avgjørende i mange situasjoner.


Derfor bør du registrere båten i ditt navn:

 1. Forsikring
  Forsikringsselskapene krever at båt/motor er registrert i ditt navn for å forsikre enhetene. Mange forsikringsselskaper bruker Securmarks database for å verifisere dette.

 2. Salg av båt
  Securmark får daglig henvendelser i forbindelse med kjøp av bruktbåter hvor vi bekrefter eller avkrefter eierskap. Hvis båt/motor ikke er registrert på deg, kan vi ikke verifisere opplysningene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Securmark ikke oppgir eierinformasjon, men kun bekrefter eller avkrefter eierskap.

 3. Ved tyveri
  Blir båt/motor stjålet må eierinformasjonen være korrekt for at vi kan melde enhetene stjålet. Skulle enhetene komme til rette igjen, vil ikke båt/motor kunne tilbakeleveres til deg hvis du ikke står registrert som rettmessig eier.

 4. Ved ulykker
  Politi, Hovedredningssentralen og Redningsselskapet kan søke i våre systemer. Å ha riktig eierinformasjon kan i mange sammenhenger være avgjørende i forbindelse med redningsaksjoner.