Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Securmark samler inn og bruker personopplysninger.

Securmark Scandinavia AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på securmark.no
Securmark Scandinavia AS har det daglige ansvaret for Securmarks behandling av personopplysninger på securmark.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Effera og Telecomputing er Securmarks databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Telecomputing er vår driftsleverandør for securmark.no.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Securmark, Effera og Telecomputing som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Securmark og våre leverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk
Securmark samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på securmark.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Følgende informasjonskapsler brukes på securmark.no:
Analyseverktøyet Google Analytics. Du kan lese mer om nettstatistikk over.

Vår publiseringsløsning (Episerver) plasserer også to informasjonskapsler på din maskin (.EPiForm_BID og .EPiForm_VisitorIdentifier) disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
Hvis du fyller ut skjemaer, plasseres det en informasjonskapsel på din maskin (EPiForm_). Denne kan ikke brukes til å spore meldingen tilbake til deg, og slettes etter 90 dager.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)


Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Securmark har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Securmarks systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Securmark ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.


Kontaktinformasjon
E-post: mail@securmark.no
Telefon: +47 37 06 29 00
Postadresse: Postboks 1881 Stoa, 4858 Arendal

Sist oppdatert: 03.07.18