Tyverimelding

Har du vært utsatt for tyveri av båt og/eller motor som er merket med Securmark?

Hvis du har vært utsatt for tyveri bør du gjøre følgende snarest:

  • Kontakt politi på telefonnummer 02800
  • Kontakt Securmark (se nedenfor)
  • Kontakt ditt forsikringsselskap

For at vår database til en hver tid skal være oppdatert, er det viktig at vi får melding om tyveriet så snart det er oppdaget.

Fyll ut feltene nedenfor, og oppgi så mange opplysninger som mulig.

Skjema for melding om tyveri av båt/motor

Opplysninger om tyveriet

Opplysninger om eier