Samfunnsansvar

I Securmark skal vi ta ansvar for det rundt oss: Både miljø og mennesker. Det gjør vi best ved å bry oss, og vurdere hvorvidt det vi driver med er til det felles beste.

I Securmark skal vi ta ansvar for det rundt oss: Både miljø og mennesker. Det gjør vi best ved å bry oss, og vurdere hvorvidt det vi driver med er til det felles beste.

For Securmarks del betyr det følgende:

Miljø

Vi bestreber oss for å benytte produkter som er mest mulig miljøvennlige. Dette innebærer også emballasje, forsendelser og annet som er direkte relevant for virksomheten.

Lokal handel

Vi jobber primært med lokale leverandører og samarbeidspartnere da dette bidrar til et sterkere næringsliv lokalt. Derfor er våre leverandører og samarbeidspartnere på blant annet IT, trykkeri, marked og rekvisita selskaper med lokal forankring. I tilfeller hvor dette ikke er praktisk mulig, handler vi sekundært fra norske leverandører.

Lokalt engasjement

Vi er født i Arendal, oppvokst i Arendal og drives fra Arendal. Derfor er lokalt engasjement viktig for oss. Våren 2020 installerte vi en temperaturmåler for å gi innbyggere og turister «live-måling» av badetempen i Arendal.
Vi ønsker også å bidra lokalt til barn og ungdom. For tiden gjør vi dette gjennom et sponsorat i håndballklubben Øyestad IF håndball som ukentlig aktiviserer hundrevis av barn og ungdom.
Foruten dette er vi medlem og deltakende i lokal næringsforening og andre relevante møteplasser.