Om securmark

Securmark er et norskeiet firma som har spesialisert seg på tyverimerking. Vi arbeider aktivt sammen med politi, redningstjenesten og forsikringsbransjen for å hindre tyverier, samt sikre og tilbakeføre verdier.

Virksomheten ble etablert i Arendal i 1988, og omfatter en organisasjon med et godt utbygget markedsapparat med mer enn 600 forhandlere i Norge og Sverige som tyverimerker båter, motorer, vannscootere og andre verdigjenstander.

Securmark-systemet
Securmark er et internasjonalt system for sikkerhetsmerking. Ved hjelp av inngravering/innetsing, kombinert med micromerker, merkes båter/motorer, vannscootere, verktøy, anleggsmaskiner, kontor- og IT-utstyr og andre verdigjenstander. Hver enhet får en unik identitet for en klar og sikker identifikasjon.

All informasjon om gjenstandene og eierforholdet registreres i Securmarks internasjonale database.

Securmark i Sverige
Securmark AB er vårt datterselskap i Sverige som dekker distribusjon til Sverige og Finland. Selskapet ble etablert i 2003.

Avtale med båtprodusenter
Securmark har avtale om Securmark tyverimerking med flere båtprodusenter i Norge, Sverige og Finland. I praksis betyr det at flere tusen båter merkes hvert år hos de ulike fabrikkene.

Redningsselskapet
Securmark Scandinavia AS har Redningsselskapet som hovedaksjonær.

Besøk vårt presserom for nyheter, pressemeldinger og bilder.