Om securmark

Siden 1988 har Securmark gjort verdier verdiløse for tyvene. Sammen med politi, redningstjenesten og forsikringsbransjen hindrer vi tyverier og sikrer og tilbakefører verdier.

Ingen skal ta fra deg sommerturen på sjøen med familien eller treningsturen på sykkelen. Derfor har vi utviklet produkter som er preventive mot tyveri, gir eiendelene dine en unik identitet og øker sannsynligheten for at du får tingene dine tilbake hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for tyveri.

Fra vårt hovedkontor i Arendal samarbeider vi tett med politi, tollvesen og forsikringsbransjen, og er årlig både indirekte og direkte årsak til at store verdier kommer til rette igjen.

TYVERIMERKING
Vår tyverimerking gir hver enhet en unik identitet for en klar og sikker identifikasjon. Dette gjør vi ved hjelp av inngravering/innetsing og tusenvis av ørsmå micromerker. Tyverimerkingen brukes både på båter, båtmotorer, vannscootere, sykler, anleggsmaskiner, kontor- og IT-utstyr og andre verdigjenstander.

All informasjon om gjenstandene og eierforholdet er registrert i Securmarks internasjonale database. Den er til enhver tid søkbar for politi, grensepoliti og tollvesen i store deler av Europa.

Les mer om vår tyverimerking.

SYKKELREGISTER
Securmark eier og drifter landets største sykkelregister, tidligere kjent som Falck Sykkelregister.

SECURMARK I SVERIGE
Securmark AB er vårt datterselskap i Sverige som dekker distribusjonen til Sverige og Finland.

FORHANDLERE
Vår tyverimerking kan kun utføres av autoriserte forhandlere. Vi har mer enn 600 forhandlere i Norge og Sverige.

Se våre forhandlere.

AVTALE MED BÅTPRODUSENTER
Securmark samarbeider med flere båtprodusenter i Norge, Sverige og Finland som tyverimerker båtene under produksjon. I praksis betyr det at det årlig tyverimerkes flere tusen båter på de ulike fabrikkene.

REDNINGSSELSKAPET
Redningsselskapet er hovedaksjonær i Securmark Scandinavia AS.

Les mer om Redningsselskapet.

KONTAKTINFORMASJON
Telefon: 37 06 29 00
E-post: mail@securmark.no

PRESSE
For artikler og pressemeldinger, se vår nyhetsside.

PRESSEKONTAKT
Morten Haakstad, styreleder
Telefon: 901 57 899

For pressebilder eller grafisk materiell, vennligst kontakt oss på marked@securmark.no

SPØRSMÅL?
Se vårt kundesenter.