Dette er nyttig å vite om båtens ID-nummer

Båtens skrognummer kan gi deg verdifull informasjon.

Securmark Nordkapp Boats 24.04.2023

Merknad: Skrognummeret er tidligere blitt kalt HIN-nummer (Hull Identification Number) og CIN-nummer (Craft Identification Number). Nå er den riktige betegnelsen WIN-nummer (Watercraft Identification Number).

Etter 16. juni 1998, skal alle båter som er blitt satt på markedet ha blitt påført et WIN-nummer, også kjent som skrognummer. WIN-nummer er en forutsetning for at båten kan CE-merkes.

WIN-nummeret står på skroget, og er som regel plassert nedenfor fenderlisten på styrbord side av akterspeilet.

WIN-nummeret er båtens ID-nummer. Ved kjøp av båt må kjøperen være trygg på at båten har et WIN-nummer.

Det finnes imidlertid enkelte unntak/fritak: Konkurransebåter (som er merket som sådan av produsenten), tro kopi av historiske båter bygget før 1950 og selvbygde båter til eget bruk.

Passer ikke båten inn i noen av disse kategoriene, bør du vurdere hvorvidt du skal kjøpe den da det enten er useriøse produsenter eller sjanse for at identiteten er fjernet i forbindelse med tyveri.

SLIK TOLKER DU WIN-NUMMER

Alle WIN-nummer er bygget opp etter samme mal: 15 tegn inkludert bindestrek.

NO-NKA99999G718 (eksempel)

  • NO Produksjonsland (NO for Norge)
  • NKA Produsentens identifikasjon (i dette tilfellet: Nordkapp)
  • 99999 Båtens serienummer (bokstavene I, O og Q skal ikke benyttes)
  • G Produksjonsmåned (A = januar, B = februar osv.)
  • 7 Siste siffer i produksjonsåret (7 for 2017)
  • 18 De to siste siffer i modellåret (18 for 2018)

Det tredje siste tallet (siste siffer i produksjonsåret) kan bare være samme som det siste tallet eller ett mindre.

Å kunne tolke WIN-nummer kan være nyttig i mange tilfeller. Eksempelvis legges det ut båter for salg hvor det oppgis feil årsmodell i annonsen. WIN-nummeret kan dermed avsløre feil eller forsøk på juks.

Vær imidlertid klar over at skrognummeret viser når båten er produsert og hvilken årsmodell den er. Men nummeret sier ikke noe om når den ble solgt som ny.

Som regel er det alltid såkalte ”overliggere” på markedet. Dette er båter som ikke er brukt og som selges som nye selv om de er produsert ett eller flere år tidligere.

TYVGODS ELLER PIRATKOPI

Kommer du for eksempel over en Nordkapp som ikke har WIN-nummer, kan det være tyvgods eller en piratkopi.

Foruten de tidligere nevnte unntakene finnes det ingen gode grunner for at nyere båter ikke har et WIN-nummer.