Merket tyvene ikke merker

Det er på størrelse med et sandkorn, men inneholder informasjon som gjør eiendelene dine helt unike. Dette er mikromerker.

Securmark Securmark 25.05.2021

- Selv om skrognummeret på en båt eller motornummeret på en motor er fjernet, finner vi svært ofte et mikromerke som setter oss i stand til å identifisere objektet og eieren, sier daglig leder i Securmark, Kjetil Aa. Skaare.

For med mikromerker har du ofte «oddsen» på din side: Ett merke er nemlig alt som skal til.

- På båter over fem meter påfører vi 10 000 mikromerker på båt og motor, og det er tilnærmet umulig å fjerne samtlige merker. Også trenger vi jo bare ett, påpeker Skaare.

Én millimeter

Hvert mikromerke er på under én millimeter og påføres båt/motor med UV-reflekterende lakk. Ved hjelp av spesialutstyr kan informasjonen/ID-nummeret i mikromerkene leses av. ID-en er igjen knyttet til informasjon om objektet og eieren.

Politi, grensepoliti og tollvesen i store deler av Europa har utstyr, og er opplært til, å finne og lese av mikromerker. I tillegg har de alltid registeret for hånden gjennom en egen app.

- Enkelt forklart gir ett lite merke gir oss en stor mengde informasjon, forklarer Skaare.

Flere lag med sikkerhet

Mikromerker er en del av tyverimerkingen til båter, båtmotorer og vannscootere. Merkingen kan kun utføres av Securmarks forhandlere.

- Våre autoriserte forhandlere er opplært til hvordan tyverimerkingen skal utføres korrekt. Dette er viktig slik at blant annet politi vet hvor de skal lete etter mikromerkene, sier Skaare, som understreker at merkene kun er en del av Securmarks tyverimerking:

- Mikromerkene er ett av flere lag med sikkerhet. Det preventive i form av advarselsmerker, graveringer og ikke minst de bakenforliggende systemene er minst like viktig, sier Kjetil Aa. Skaare.

Identifisering med mikromerker