Personvernerklæring

Securmark Scandinavia AS er heleid datterselskap av Redningsselskapet, som er en ideell humanitær forening med formål om å redde liv, berge verdier og drive forebyggende arbeid for å fremme sikkerheten til sjøs.

Redningsselskapet har utarbeidet personvernerklæring for medlemmer og andre behandlinger Redningsselskapet foretar. Erklæringen gjelder også for Redningsselskapets datterforetak, herunder Securmark Scandinavia AS. Erklæringen er utarbeidet for å sikre at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovkrav, samt at personvernhensyn ivaretas på en god måte.

Personvernerklæringen er tilgjengelig på rs.no/personvern.