Sjekk dette før du kjøper bruktbåt

Forarbeid kan kvalitetssikre kjøpet ditt.

Securmark Jesper Andersson/Securmark Aktuelt 23.04.2020

Det er til en hver tid tusenvis av båter til salgs på Finn.no og andre bruktmarkeder. Dermed ligger alt til rette for at du kan finne akkurat din drømmebåt og få en fin sommer på sjøen. Men før du kjøper båten, anbefaler vi å gjøre noe forarbeid for å kvalitetssikre kjøpet ditt:

Er båten du skal kjøpe Securmark-merket?

JA:

I vår database har vi titusenvis av tyverimerkede båter og båtmotorer. Disse er blitt tyverimerket hos båtprodusentene eller hos en av våre 600 forhandlere i Norge og Sverige.

Informasjon om båt og båtmotor, herunder båtens WIN-nummer (skrognummer), motornummer og annen teknisk informasjon, lagres sammen med eieropplysninger i vår database. Denne er til en hver tid søkbar for blant annet politi, tollvesen og grensepoliti i store deler av Europa.

Siden 1988 har en stor andel norske og svenske båter blitt Securmark-merket. Det gjør at mange bruktbåter er registrert i våre systemer. Ved søk i vår database kan vi dermed se om båten/motoren du skal kjøpe har korrekte opplysninger, eksempelvis tilhører riktig eier.

Forarbeidet er å notere følgende nummer ved besiktigelse av båt/motor:

  1. Båtens WIN-nummer (skrognummer). Dette nummeret viser blant annet hvilken årsmodell båten er og når den ble produsert.

  2. Motornummeret.

  3. Securmark-nummeret til båt og motor (kan ha ulikt nummer).

Har du ikke anledning til å besiktige båten/motoren (eksempelvis kjøper båt/motor fra et annet sted i landet), ber du selgeren oppgi ovennevnte informasjon til deg. Kontroller at numrene stemmer når du selv får se båten/motoren.

Med denne informasjonen tilgjengelig når du kontakter Securmark, kan vi kvalitetssikre kjøpet.

MERK: Securmark oppgir ikke eierinformasjon, men vi kan bekrefte eller avkrefte eierskap for din sikkerhet.

NEI:

  1. Sjekk Småbåtregisteret
  2. Sjekk båtens eierhistorikk. Be om dokumentasjon.
  3. Sørg for å identifisere eier/selger.

Hvis eier/selger ikke kan fremskaffe informasjon om båtens historikk bør du være ekstra på vakt.