Dette gir rabatt på forsikringen

Forsikre båt og motor som er Securmark-merket? Det kan du spare penger på.

Securmark Securmark 21.04.2023

Båtforsikring varierer i pris, og mange forsikringsselskapene gir premierabatt eller redusert egenandel på ulike kriterier som vakthold i båthavn, startsperre på motor og lignende.

Men i tillegg velger de fleste også å premiere båteiere som har tyverimerket båt og motor:

- Med over 30 års erfaring, og et produkt som virker, stoler forsikringsselskapene på oss og vurderer det slik at tyverimerking fra Securmark og registrering i Småbåtregisteret er det viktig verktøy for blant annet å bekjempe båt- og motortyverier, sier daglig leder i Securmark, Kjetil Aa. Skaare.

Rabatten varierer

Logikken er slik: Tyverimerkede båter/motorer er mindre utsatt for tyveri, og med mindre sannsynlighet for at båten/motoren blir stjålet, har forsikringsselskapene færre utbetalinger. Derfor kan de gi rabatt til kunder som har båter og motorer som er tyverimerket og registrert.

Hvor stor, og hva slags, rabatt du får på forsikringen, varierer fra selskap til selskap, men det kan være penger å spare.

-  Det viktigste med tyverimerkingen er selvfølgelig den preventive effekten og den økte sannsynligheten for å få verdiene tilbake ved et eventuelt tyveri. Men jeg tror også de fleste båteiere synes rabatt på forsikringene en god bonus, sier Skaare.

Noen krever

I tillegg til rabatten, krever også enkelte forsikringsselskap at båt og motor tyverimerkes med Securmark eller er registrert Småbåtregisteret, hvor alle Securmark-merkede båter registreres etter at Securmark og Småbåtregisteret ble slått sammen i 2021.

- Vi ønsker at flest mulig båter skal tyverimerkes og registreres. Det gir bedre arbeidsforhold for politi, tollvesen og grensepoliti når det gjelder tyveri, og ikke minst for redningsskøytene i forbindelse med redningsaksjoner, sier Kjetil Aa. Skaare.