Badetempen i Arendal: 15.92°

Vilkår for registrering i Småbåtregisteret og kjøp av Securmark tyverimerking

Hva gjelder disse vilkårene?

Disse vilkårene gjelder for registrering i Småbåtregisteret og kjøp av tyverimerking formidlet gjennom Securmark Scandinavia AS.

Småbåtregisteret er et privat og frivillig register som drives og eies av Redningsselskapet. Redningsselskapet tilbyr også tyverimerking av båt og motor, formidlet gjennom Securmark Scandinavia AS. De særlige vilkår som gjelder din registrering i Småbåtregisteret, og ved kjøpt av tyverimerking fra Securmark Scandinavia AS, følger nedenfor.

All informasjon om din registrering, samt tyverimerking, vil være samlet i Småbåtregisteret. Redningsselskapet gjør alltid sitt ytterste for at informasjonen i Småbåtregisteret er oppdatert og av den beste kvalitet, og for at Småbåtregisteret skal være oversiktlig og brukervennlig for deg som kunde! 

Personvern

Småbåtregisteret er underlagt Lov om behandling av personopplysninger.

Personopplysninger innhentes og oppbevares i henhold til denne loven, samt Småbåtregisterets personvernerklæring.

Samtykke

Registrering i Småbåtregisteret, samt kjøp av tyverimerking, er frivillig. Gjennom registreringen i Småbåtregisteret, og eventuelt kjøp av tyverimerking, samtykker du i disse vilkår samt at dine personopplysninger behandles og utleveres slik det går fram av det som er beskrevet ovenfor.

Egenerklæring

Du bekrefter at du er eier av båten og/eller motor som registreres, og at opplysningene som er gitt Småbåtregisteret er korrekte og fullstendige. Du er klar over at uriktige opplysninger vil kunne medføre at båten ikke registreres eller at allerede foretatt registrering kanselleres.

Flere eiere

Dersom du ønsker å få registrert en eller flere medeiere, må hver enkelt medeier gi sitt samtykke til disse vilkår og at personopplysninger behandles som beskrevet. Det er hovedeier som skal stå for henvendelser og bestillinger til registeret, og som får tilsendt faktura. Ved endring av eierforhold vil Redningsselskapet innhente samtykke fra alle medeiere.

Småbåtregisteret

 

Hva kjøper jeg?

Småbåtregisteret er Norges største register for fritidsbåter opp til 15 meter. Småbåtregisteret inneholder relevant dokumentasjon om båt, motor og båteier, og fungerer i praksis som en informasjonsbank for enheter og aktører med legitime behov for raskt å finne frem til nødvendige opplysninger. Ved registrering i Småbåtregisteret vil du motta et unikt registreringsnummer som kan brukes til å identifisere båten i tilfelle tyveri eller ulykke.

Hvordan kjøper jeg?

Registrering i Småbåtregisteret kan bestilles av våre forhandlere eller via www.sbr.rs.no eller www.rs.no.

Hva koster det?

Ved bestilling gjelder de priser som oppgis av forhandleren. Veiledende pris er alltid tilgjengelig på www.sbr.rs.no.

Årsavgiften må være betalt for at registreringen skal være gyldig.

Hvordan betaler jeg?

Ved bestilling betales nyregistrering/omregistrering direkte til forhandler eller via www.sbr.rs.no, som inkluderer årsavgift for inneværende år. Påfølgende årsavgifter faktureres av Redningsselskapet.

Kan jeg angre?

Du kan når som helst si opp avtaleforholdet med Redningsselskapet. Ved oppsigelse vil du bli fritatt for fremtidig årsavgift, men vil ikke lenger ha tilgang til de tjenestene som ytes og registreringen din vil ikke være tilgjengelig for allmennheten.

Kan jeg reklamere?

Reklamasjon på tjenestene fra Småbåtregisteret kan rettes til Redningsselskapet. Reklamasjon må fremsettes så snart som mulig etter at du ble klar over det forholdet du mener er en mangel.

Tyverimerking fra Securmark Scandinavia AS

 

Hva kjøper jeg?

Tyverimerking fra Securmark består av flere graveringer, tusenvis av mikromerker og synlige advarselsmerker. Graveringene og mikromerkene inneholder et ID-nummer som er unikt for dine enheter. Når tyverimerkingen er utført blir informasjonen registrert i Småbåtregisteret.

Hvordan kjøper jeg?

Tyverimerking kan kun bestilles av våre forhandlere, og utføres også av forhandleren. En liste over våre forhandlere er tilgjengelig på https://www.securmark.no/forhandlere/.

Hva koster det?

Ved bestilling gjelder de priser som oppgis av forhandleren.

Veiledende priser for tyverimerking, samt øvrige tjenester fra Securmark Scandinavia AS er til enhver tid tilgjengelig på www.securmark.no. Årsavgiften må være betalt for at tyverimerkingen skal være gyldig. Vi gjør oppmerksom på at det kan foreligge tilleggskostnader ved tyverimerking ved eventuelt ekstraarbeid utover merking, samt kjøregodtgjørelse. Dette avtales direkte med forhandler.

Hvordan betaler jeg?

Betaling for tyverimerkingen gjøres til forhandleren som har utført merkingen. Årsavgiften faktureres av Redningsselskapet.

Kan jeg angre?

Du har ikke angrerett etter angrerettloven på kjøp av tyverimerking fra forhandlere, da tjenesten anses som levert ved utført markering.  

Du kan når som helst si opp avtaleforholdet med Redningsselskapet. Ved oppsigelse vil du bli fritatt for fremtidig årsavgift, men vil ikke lenger ha tilgang til de tjenestene som ytes.

Kan jeg reklamere?

Tyverimerkingen utføres av forhandleren, og eventuelle reklamasjoner rettes til denne. Reklamasjon må fremsettes så snart som mulig etter at du ble klar over det forholdet du mener er en mangel.

Sist oppdatert: 23.04.21.