Vilkår

Hva gjelder disse vilkårene?

Disse vilkårene gjelder ved kjøp av tyverimerking fra Securmark Scandinavia AS. De skal fortelle deg om hvordan produktet fungerer, hvilke rettigheter du har, priser og hvordan vi behandler informasjon om deg og dine enheter.

Hva kjøper jeg?

Tyverimerkingen består av flere graveringer, tusenvis av mikromerker og synlige advarselsmerker. Graveringene og mikromerkene inneholder et ID-nummer som er unikt for dine enheter. Når tyverimerkingen er utført, sender merkestasjonen (forhandleren) informasjon om enheten(e), samt eierinformasjon, til Securmark. Denne informasjonen blir så registrert i våre systemer.

Noen dager senere mottar du en bekreftelse fra Securmark på at tyverimerkingen er utført og registrert. Hvis du ikke har mottatt denne innen én måned fra utført tyverimerkingen, må du kontakte Securmark så snart som mulig.

Hvordan kjøper jeg?

Tyverimerking kan kun bestilles av våre forhandlere. Bestillingen er bindende. Selve tyverimerkingen utføres av merkestasjonen (forhandleren).

Hva koster det?

Ved bestilling gjelder de priser som oppgis av forhandleren. Veiledende pris er alltid tilgjengelig på Securmarks nettsider, men vi gjør oppmerksom på at ekstraarbeid utover merking, samt eventuell kjøregodtgjørelse, vil være tilleggskostnader. Dette avtales direkte med forhandleren.
Det vil påløpe en årsavgift. Denne må være betalt for at tyveriregistreringen skal være gyldig.

Priser på tyverimerking, årsavgift og andre tjenester er til enhver tid tilgjengelig på securmark.no.

Hvordan betaler jeg?

Betaling for tyverimerkingen gjøres til forhandleren som har utført merkingen. Årsavgiften faktureres av Securmark Scandinavia AS.

Kan jeg angre?

Du har ikke angrerett på kjøp av tyverimerking fra Securmarks forhandlere.
Du kan når som helst si opp avtaleforholdet med Securmark Scandinavia AS. Ved oppsigelse vil du bli fritatt for fremtidig årsavgift, men vil ikke lenger ha tilgang til de tjenestene som ytes.

Har jeg rett på reklamasjon?

Tyverimerkingen utføres av forhandleren, og eventuelle reklamasjoner rettes til denne. Reklamasjon må fremsettes så snart som mulig etter at du ble klar over det forholdet du mener er en mangel.

Hva slags personopplysninger registrerer dere?

Vi registrerer følgende opplysninger om våre kunder: Navn, adresse, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, ditt brukernavn og passord, informasjon om båter og motorer du har registrert, hvilken forhandler som evt. har registrert båten for deg, samt tidspunktet for båtens registrering og avregistrering.
Vi vil også kunne registrere aktiviteter og hendelser forbundet med registreringen, herunder meldinger om eierskifte, at båten er tapt eller stjålet, fakturering og betaling av årsgebyr, betalingshistorikk, bestilling og levering av kort og skilt fra oss, at du har sendt oss en henvendelse eller på annen kommunisert med oss, sendt oss tilbakemeldinger, klager og liknende. Vi behandler ingen sensitive (særlige kategorier) personopplysninger om våre kunder.
Dersom du melder inn eierskifte eller et tyveri til Securmark, vil vi behandle de personopplysninger om deg som kommer fram av meldingen. Dette vil typisk være din kontaktinformasjon og informasjon om kommer fram av kjøpskontrakt e.l. dokumentasjon.

Hvordan får dere tak i opplysningene om meg?

Kilden til opplysningene vi har om deg vil normalt være deg selv, ved at du har gitt oss opplysninger ved registrering på nettet eller annen måte. Opplysningene kan også sendes inn til oss fra noen du har kjøpt/solgt båt fra/til, eller en båtforening som krever tyverimerking.
Vi behandler personopplysninger om våre kunder for å kunne oppfylle alle aspektene av tjenesten om tyverimerking og registrering med kundene våre. Ved å tyverimerke eller registrere en båt eller en annen eiendel hos Securmark gjør du det enklere å avdekke tyverier, samt å tilbakeføre stjålne eiendeler til deg.

Hvorfor samler dere inn personopplysninger?

Formålet med behandling av personopplysninger i Securmarks tyverimerking og database er videre at visse opplysninger om båtene og deres eiere skal være tilgjengelige for andre i forskjellige sammenhenger, herunder særlig i forbindelse med redningsaksjoner, kjøp- og salg av båt, forsikringstegning, registrering av båtplass hos båtforeninger og havner, samt oppsporing av eier når f.eks. en båt har slitt seg eller blitt stjålet, har dårlig fortøyning, synker eller er lagt feil, eller ved mistanke om tyveri. Personopplysningene i registeret behandles for at disse skal være tilgjengelige som nevnt.
Videre brukes opplysningene for at vi skal kunne administrere og drive Securmark sin database, herunder for at vi skal kunne kommunisere med og følge opp eierne og kunne fakturere. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut nyhetsbrev og annet relevant markedsføringsmateriale.

Sist oppdatert: 05.05.20.